Studentkåren i Sundsvall är en fristående organisation inom
Mittuniversitet för studenter av studenter i Sundsvall. Vi arbetar med
utbildnings- och studiesociala frågor samt studiefackligt- och påverkansarbete.

Nyheter